Biżuteria ze złota

Złoto jest materiałem nader uniwersalnym. Jest pewnym z najbardziej bezpiecznych form lokowania kapitału dlatego w długich okresach czasu jego zaletę jest raczej stała. Jeśli sytuacja pod względem lub to politycznycm lub gospodarczym staje się niepewna, złoto zyskuje na wartości.