Leczenie i regeneracja za pomocą fal akustycznych

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji reperacji i regeneracji tkanek.

Stosowanie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego istnieje od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Zapalenia powięzi podeszwy

Aktywni kobiety i mężczyźni w wieku od 40 do 70 lat są najbardziej narażeni na rozwój zapalenia powięzi podeszwy. Głównym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Zwykle dotyczy tylko jednej stopy, ale może wpływać na obie stopy. 

Źródła wywoływania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Metoda ta również stosowana jest w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Zdecydowana większość opublikowanych prac pokazała korzystne skutki.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest nową nieinwazyjną metodą terapeutyczną bez ryzyka chirurgicznego a skala jej klinicznego zastosowania jej z biegiem czasu wzrasta.

Omawiana metoda początek swój wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Pozaustrojowa terapia uderzeniowa stała się wiodąca w leczeniu mnogości schorzeń ortopedycznych.

Istota wytwarzania fali uderzeniowej

Istnieją trzy podstawowe zasady uzyskiwania fal uderzeniowych. A mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Produkowanie odpowiedniej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem naprawy uszkodzonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe likwidują zwapnienia.

Efekty korzystania z metody

Większość opublikowanych prac informuje o pozytywnym wpływie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Natomiast w w niewielkiej podano niekorzystne wyniki zastosowania tej metody w w przypadku leczenia zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu zastosowania metody u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl