Konsument i jego prawa

zakupy

Każdy z nas jest konsumentem, każdy z nas może korzystać też z ochrony, jaką polskie prawo otacza nas – klientów korzystających z różnych produktów oraz usług. Jakie prawa konsumenta są dla nas najważniejsze? O czym producenci i sprzedawcy nie mogą zapominać?
Podstawą dla każdego z nas jest prawo do ochrony zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa. Co to oznacza? Że przepisy prawa mają zapewniać nam ochronę przed tymi produktami, które mogą stanowić dla nas zagrożenie. Każdy towar, który trafi na rynek, powinien zatem spełniać określone wymogi pod względem bezpieczeństwa, tak by klient mógł z niego korzystać bez obaw. Każdy z nas ma też prawo do prywatności. W tej kwestii bardzo ważna staje się ochrona danych osobowym oraz walka z praktykami, które są powszechnie uznawane za nieuczciwe. Każdy konsument może skorzystać z prawa, które zapewnia mu ochronę przed reklamą sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz reklamą, która może wprowadzać klienta w błąd. Producenci i sprzedawcy nie mogą też rozpowszechniać informacji, które nie są zgodne z prawdą oraz takich, które wprowadzają w błąd. Każdy z nas powinien pamiętać, że te podstawowe prawa konsumenta powinny być przestrzegane, a ich łamanie powinno się zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
windykacja długów Czeladź